Informace pro rodiče - COVID 19

24 | 09 | 20 |
Aktuální informace pro rodiče i přímé účastníky zájmových kroužků v DDM Praha 4 - Hobby centrum 4.


Milé děti, vážení rodiče,

činnost kroužků jsme úspěšně zahájili 14.9.
Ale jak všichni víme, situace se může změnit. 

Aktuální shrnutí novinek z manuálu MŠMT 2020-21 (Covid-19)

pro provoz škol  a školských zařízení (ODKAZ 1, odkaz 2)
včetně nejčastějších dotazů na školská zařízení a koronavirus (odkaz)

I posledního mimořádného opatření z 09.09.2020 (odkaz)

6 pravidel provozu - HC4 Covid-19

Zájmové kroužky

 • všechny vypsané zájmové kroužky DDM probíhají beze změn

 • účastník Zájmového kroužku nemusí v průběhu hodin ani v prostorách DDM užívat ochranné pomůcky k zakrytí dýchacích cest, měl by je mít však vždy při sobě

 • doprovod účastníka musí neprodleně PO ZAJIŠTĚNÍ A PŘEDÁNÍ ÚČASTNÍKA VEDOUCÍMU ZK opustit společné prostory DDM  a nesmí se v nich dále zdržovat

 • po dobu pobytu v objektu prosíme doprovod o užití ochranného prostředku k zakrytí dýchacích cest

 

Od 24. září do 7. října 2020 se mohou konat hromadné akce 

(celé znění mimořádného opatření):

 

 • ve venkovních prostorách

  • pokud počet účastníků nepřesáhne 1 000 osob,
  • s účastí až 2 000 osob, pokud lze prostor dělit do sektorů,
  • pokud se akce účastní více jak 50 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
  • do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.
 • ve vnitřních prostorách

  • pokud počet účastníků nepřesáhne 500 osob,

  • s účastí až 1 000 osob, pokud lze prostor dělit do sektorů,

  • pokud se akce účastní více jak 10 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

  • do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.

O všech dalších podmínkách souvislých s aktuálními zdravotními doporučeními

Vás budeme informovat na webu, profilech soc. sítí, centrálním newslettrem

i formou e-mailu od přímých lektorů.

Díky předem za Vaši ohleduplnost A flexibilitu.


Přehled všech našich zájmových útvarů naleznete na odkazu

http://www.hobbycentrum4.cz/krouzky


K přihlášení využijte Vašeho KLIENTSKÉHO ÚČTU

PŘÍPADNĚ kontaktujte Informační kancelář (odkaz)

Těšíme se na Vás :) 
Vaše HOBBY CENTRUM 4