KROUŽKY pro nejmenší

07 | 11 | 18 |
Nabídka kroužků DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 pro rodiče s dětmi:
ŘÍKANKY PRO MAMINKY S MIMINKY odkaz
NOVĚ nelezoucí děti od 4 měsíců STŘEDA 9:30 + POKRAČUJEME lezoucí děti STŘEDA 10:30
POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE odkaz
s chodícími DĚTMI do 2 let PÁTEK 10:30

Cena: 8 týdenní kurz 700 Kč
Cvičení vede zkušená lektorka a matka 3 dětí, Mgr. Pavla Drbalová (www.pavladrbalova.cz)
Kroužky pro rodiče s dětmi 2018