Mimořádné opatření

11 | 03 | 20 |

 Mimořádné opatření k riziku koronaviru COVID-19

 
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Vlády ČR se od středy 11. března 2020
uzavírají všechny základní, střední, vyšší odborné školy a ostatní školská zařízení.

Provoz DDM Praha 4 Hobby centrum 4 probíhá dále beze změn,
s vyjímkou hromadných akcí s návštěvností větší než 100 lidí
které se řídí Mimořádným opatřením MZDR č.j. 10666/2020-1/MIN/KAN.

Informace pro rodiče a školská zařízení ohledně nároku na ošetřovné
naleznete na odkazu (ČSSZ).

Ke stažení
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu


 


Vyjádření k aktuální situaci
ohledně onemocnění koronavirem COVID-19

Vzhledem k nastalé situaci ohledně možnosti epidemie apelujeme na zvýšenou 
opatrnost i v rámci docházky na zájmové aktivity DDM Praha 4.

Prosíme všechny návštěvníky našich zájmových činností o zodpovědné dodržování:

• hygienických pravidel zamezujících šíření infekce
(časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, atd.)

• docházky na zájmové aktivity pouze ve stavu bez příznaků onemocnění
(netýká se pouze možnosti onemocnění koronavirem, ale i běžné chřipky)

• hygienických opatření v případě cestování do zasažených oblastí

Pokud jste v uplynulých 14 dnech navštívili rizikové oblasti,
respektujte prosím doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Zvažte prosím, zcela vážně, možnost v inkubační době 14 dní nenavštěvovat kroužky.


V případě, že vám bude doporučena karanténa, informujte o této skutečnosti
vedení DDM na informace@hc4.cz nebo telefonicky 602 399 835.


O informaci požádáme i v případě,
že ke změně stavu účastníka zájmového útvaru dojde s ohledem na inkubační dobu později.
 
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za tým DDM Praha 4 - Hobby centrum 4


PaedDr. Vladimír Bek, ředitel


Poznámka:

Od soboty 29. února 2020
 zřizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy
speciální telefonické linky 773 782 856  a 773 782 850
pro aktuální informace a konzultace ke koronaviru pro Pražany.
Je určena především pro občany hlavního města, kteří se vracejí ze zimních prázdninových
pobytů v rizikových lokalitách Itálie.
Obě linky jsou v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 20:00 hodin.

Dotazy budou zodpovídat odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy
schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.
 
Dvě informační linky, dle stránek ministerstva zdravotnictví, 
provozuje také Státní zdravotní ústav, 
a to na číslech:724 810 106 a 725 191 367.
Linky jsou v provozu denně, v režimu nonstop
 

Odkazy na další informace:
Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/
Státní zdravotní ústav - doporučení pro občany:
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Jak snížit riziko