NABÍDKY PRÁCE

22 | 06 | 17 |
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 hledá externí lektory pro kroužky:

AEROBIC
. Termín STŘEDA 15:00 - 16:00.
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA. Termín PONDĚLÍ 15:00 - 16:00

Zajímavé finanční podmínky, stálá spolupráce.
Více informací: Jiřina Velenská, velenska@hobbycentrum4.cz, 605 128 376