Návštěva z MHMP

13 | 03 | 18 |
Dne 12. března přivítalo DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 vzácnou návštěvu z Magistrátu hl. m. Prahy.

Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek nejprve navštívil kroužek robotiků HOBBYROBOT,
který se již několik let účastní celosvětové roboticko přírodovědné soutěže FIRST LEGO League.

Tým HOBBYROBOT již po třetí v řadě zvítězil v českém kole této soutěže,
reprezentoval Českou republiku na semifinále v polské Lodži a připravuje se na finále FLL
pro centrální Evropu v německých Cáchách.

Členové kroužku panu náměstkovi představili disciplínu robotgame – stavbu, programování
a jízdu robota složeného z LEGO při které se plní jednotlivé předem definované úkoly.

Pan náměstek se také zajímal o další část soutěže, výzkumný projekt na téma hydrodynamika.
Součástí jeho návštěvy byla tedy i prezentace našeho projektu – chytré koupelnové stěny,
která umožní a usnadní domácnostem šetřit s vodou.


Závěrem návštěvy v oddělení robotiky pan náměstek popřál týmu HOBBYROBOT
mnoho úspěchů v dalším kole soutěže FLL.

Součástí byla i účast na slavnostní vernisáži výstavy Výtvarný ateliér 13 - 75. 

Náměstek primátorky Petr Dolínek a ředitel Hobby centra 4 Vladimír Bek osobně ocenili
práci všech výtvarníků ateliéru a také lektorky Kateřiny Hausenblasové, která svým vedením
přispěla k úspěšnému přijetí některých z nich na prestižní pražské umělecké školy.
Příjemně pochvalná slova na kvalitu vystavených maleb a grafik zazněla i ústy ředitelky
odboru sportu MHMP Soni Fáberové a vedoucího oddělení volného času Luboše Čuty,
který je sám aktivním malířem.

FOTOGALERIE z návštěvy vernisáže výstavy Ateliér 13 - 75

Výstava Výtvarný ateliér 13 - 75, která nabízí oceněné práce a projekty účastníků
výtvarného oddělení Hobby centra 4 za uplynulý půlrok je veřejnosti otevřena
v prostorech celého pavilonu D do 14. dubna.