Nouzový stav 12.03.2020

12 | 03 | 20 |

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

S ohledem na vyhlášení Nouzového stavu
na celém území České republiky ze dne 12.03.2020
organizace DDM PRAHA 4 Hobby centrum 4
Pozastavuje pravidelnou zájmovou činnost
na všech pracovištích od 13.3.2020 do odvolání. 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu
nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 10. 3. 2020.

Zákaz činnosti se nově od 13.03. týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních 
pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky),
tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času.

Více informací zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Situaci stále monitorujeme, o změnách Vás budeme okamžitě informovat. 
Sledujte web, facebook a maily.
 
Doporučený postup a formuláře pro Vás:

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol

Tiskopis - ošetřovné
Tiskopis_osetrovne_skola
 
Pozastavujeme pravidelnou zájmovou činnost na všech pracovištích od 11.3.2020 do odvolání.

Pozastavujeme pravidelnou zájmovou činnost na všech pracovištích od 11.3.2020 do odvolání.