Nové taneční kroužky

11 | 09 | 19 |
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 otevírá v klubu Amfora 
nové taneční kroužky FIT DANCE & DANCEHALL

a STREET DANCE & DANCEHALL s tanečníkem a lektorem Jaroslavem Matalem.

Více informací: klub Amfora, amfora@hc4.cz, 602 507 510