Otevírání skal 2020

06 | 01 | 20 |
Přes první náznaky zimy a sněhu v Praze otevřeli naši lezci 
pod vedením lektora Filipa Švejcara 5. ledna skály v Divoké Šárce.