PF 2020

10 | 12 | 19 |

Děkujeme za letošní přízeň a do roku 2020 
Přejeme vám i vašim blízkým za celé DDM Praha 4 - Hobby centrum 4
hodně zdraví, štěstí a spoustu volného času na všechno, co vás baví..

PF 2020 DDM Praha 4 Hobby centrum 4