Provoz DDM od 3. stupně PES

09 | 12 | 20 |
Podmínky provozu DDM HC4 PES


Nařízením MŠMT přechází provoz

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 od pondělí 07.12.2020   na 3. stupeň systému opatření PES 

(stupně pohotovosti protiepidemiologického systému ČR)

Přehled opatření odkaz
Tabulka MŠMT odkaz


V případě, že by došlo k náhlým změnám v nařízení, budeme vás neprodleně informovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 • Prezenční činnost DDM HC4 (většina kroužků) se obnovuje s kapacitou do 10 osob 

  sportovní činnosti jsou omezeny pro individuální sporty a vnitřní prostory (do 10 osob)

  (s informacemi ke konkrétním kroužkům Vás budou kontaktovat e-mailem lektoři)

 • venkovní akce (kapacita do 50 osob)
  vnitřní akce (kapacita do 10 osob)

  Prosíme, abyste respektovali veškerá hygienická opatření platná pro školská zařízení.

 PRAVIDLA PROVOZU BUDOV - PAVILONŮ DDM HC4


 Vstup do budov DDM HC4 je povolen pouze účastníkům kroužků.


 PRAVIDLA POUŽITÍ OCHRANY ÚST A NOSU


 1. Všechny osoby přítomné v budově DDM HC4 mají povinnost nosit ochranu úst
  a nosu po celou dobu své přítomnosti.

 2. Je-li nezbytné, aby účastník činnosti viděl na ústa pedagogického pracovníka,
  je možné ochranu úst a nosu vyjímečně nahradit ochranným štítem,
  pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 3.  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků
  (zejména tanec, zpěv a hra na dechové nástroje) nemusí účastníci

  nosit ochranu úst a nosu. V tomto případě musí účastník sebou sáček
  pro odložení ochrany nosu a úst.


 ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA A JEHO DOPROVODU


 •  Účastníci kroužku nebo jejich doprovod nemají přístup do prostor DDM HC4:

 1. v případě., že jim lékař nařídil změnu režimu

 2. v případě, že jeví známky akutního onemocnění

(průjem, zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu…)

 1. v případě, že jim hygienik nebo ošetřující lékař nařídil karanténní opatření

 2. u chronicky nemocných osob či alergiků s přetrvávajícími příznaky

  jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař, že se jedná o chronické příznaky 

  (typické např. pro alergické onemocnění).

  Potvrzení se odevzdává vedoucímu kroužku.

 ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH PODMÍNEK V BUDOVÁCH DDM HC4


 1. Při vstupu do budov DDM HC4 jsou umístěny dezinfekce v dávkovačích.

 2. WC jsou vybaveny mýdlem a dezinfekcí v dávkovači a jednorázovými
  papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 3. Dezinfekce vnitřních prostor probíhá průběžně.

 4. Pracovní plochy a učební pomůcky jsou dezinfikovány průběžně po použití.

 5. Pravidelné větrání vnitřních prostor probíhá v délce alespoň 5 minut každých 30 minut