Úspěch keramiků

23 | 04 | 17 |

V pátek 21.4. se děti z keramického kroužku Hobby centra 4 společně s lektorkou
Romanou Hejnou zúčastnily v Malostranské Besedě vyhlášení výsledků
celostátní soutěže „To je hlína“ 2017.
Hobby centrum 4 tak díky talentu, skvělému zpracování a také důsledné
a kreativní přípravě práce lektorského vedení získalo dvě první místa a jedno třetí!
Uvedená fotografie je z předávání cen, které proběhlo při benefičním koncertu
pro nadaci Modrá Rybka.
Výtěžek z prodeje děl půjde na dostavbu školy v chudé oblasti na jihu Indie.

Všem zúčastněným z Hobby centra 4 srdečně gratulujeme!