Úspěch modelářů!

09 | 04 | 19 |
Úspěšná účast osmi členů kroužku plastikových modelářů z DDM Praha 4 
Hobby centrum 4 na soutěži Zdická padesátka, která se uskutečnila 6. dubna 2019
byla korunována oceněním: 

2. místo v kategorii diorámata a nejlepší model firmy Eduard získal Vojtěch Procházka .
3. místo v kategorii Lodě získal Vojtěch Jan Bém.
V seniorech byl oceněn Ondřej Procházka 1. místem v kategorii Letadla 1/144
se Spitfirem Mk.IX a 2. místem v kategorii Letadla 1/72 s He 111.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!
V tradiční soutěži O štít města Jihlavy, jejíž 44.ročník v sobotu,
24. března, uspořádal místní klub KPM Jihlava, soutěžilo devět
modelářů z našich kroužků DDM Praha Hobby centrum 4.
Letošní zajímavostí bylo hodnocení všech modelů provedené
prvními 30ti přihlášenými seniorskými modeláři.

V každé kategorii byly oceněny tři nejlepší modely.

V žákovských kategoriích byli oceněni:

Vojtěch Procházka - 3. místo letadla 1/48 a cena modelářů Znojmo + cena časopisu Modelář
Filip Smějsa - nejlépe postavený model bojové techniky a
Vojtěch Jan Bém - cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
V seniorské kategorii byli oceněni:
Aleš Rychtařík - 2. místo letadla 1/72.
Ondřej Procházka - 2. místo letadla 1/144.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.