Úspěch účastníků DofE

07 | 11 | 17 |
Díky lektorovi Jan Štěpánek za skvělou přípravu oceněných a reprezentaci Hobby centra 4.

Více informací pro zájemce o mezinárodní projekt DofE v reportáži s oceněnou Kamilou Otrubovou,
Český Rozhlas Praha (odkaz)