VRATKY Covid 19

24 | 06 | 20 |

Vážení rodiče, návštěvníci našich zájmových útvarů,

od 27.05.2020 (do 30.06.2020) si můžete požádat
o vrácení poměrné části Vašich plateb za období neuskutečněných kroužků
(v souvislosti s opatřením vlády ČR – Covid 19 a uzavřením škol a školských zařízení).

Vrácení části plateb je podmíněno nutným vyplněním

FORMULÁŘE ŽÁDOSTI a jeho dodáním:


1. email - podepsaný scan - informace@hc4.cz
2. poštou - DDM, Praha 4, Bartákova 1200/4, 140 00
3. osobně - informační kancelář, pavilon B, 1. patro

Formulář VRATKY Covid 19 ke stažení

Částku k vrácení Vám dle reálných podkladů stanoví účetní oddělení HC4 
(na základě výše zápisného, počtu plánovaných a skutečně realizovaných lekcí, 
včetně avizovaného prodloužení činnosti).

Termín pro podání žádosti je do 30. 6. 2020. 
Na později podané žádosti nebude brán zřetel.