ZAHRADA 2 od 1.3.

25 | 01 | 17 |


Jarním a velmi příjemným překvapením pro děti i rodiče bude v našem areálu Vltavanů 229
od 1. března originální kybernetoskop Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny oblíbené knihy 
přenáší z média tištěného do média audiovizuálního.

A jak vlastně Originální kybernetoskop, neboli velkokapacitní audiovizuální stroj
na zábavu, legraci a půvabné nesmysly funguje se můžete více dozvědět na webu 
a nebo v detailně popsaném projektu PDF.

ZAHRADA 2 v areálu VLTAVANŮ 229

1. 3. - 31. 5. 2017

denně od 10 do 19 hodin

Plné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma.

trailer