Zápisy 2020-21

21 | 05 | 20 |

PŘEHLED KROUŽKŮ 2020/21 bude zveřejněn 29.05.2020

On-line zápisy na příští školní rok začínají 15.06.2020.


ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ do CPD a do klubu kopretina
začíná 15.05.2020 v 9 hodin