Pohybové hry

Hry s víčky
Pojďte si zacvičit!

Motivace pro domácí cvičení pro rodiče s dětmi
připravila lektorka Jiřina Velenská.

  Jistě máte doma víčka od PET lahví. 
Vyzkoušejte si s dětmi několik senzomotorických cvičení,
která děti i Vás na chvíli zabaví.

Cvičení přizpůsobte věku a dovednostem dětí.
 
  
Přenášení víček z krabičky (misky) na určené místo
(po jednom, po dvou víčkách) bez měření nebo s měřením času:


- podle zadané barvy;

- do nádobky stejné barvy;
- barvu zadáme např.anglicky.

Cestu na určené místo ztížíme podlezením židle, provázku…
 

1. Na Popelku:
  Z volně rozsypaných víček vybírá podle pokynu dítě barvu víček 
a třídí do určeného tvaru např. kolečka, řádky, písmenka, číslice…

2. Přenášení víček na metu, např. do misky, na barevnou čtvrtku,
  do jiné místnosti:

  - na hlavě;
  - na zádech (v předklonu);
  - na nose (se zakloněnou hlavou);
  - na hřbetu paže;
  - na nártu;(přísuny);
  - jako želva;( v pohybu na čtyřech);
  - jako krab. 

4. Sbírání a schovávání víček bosou nohou (vsedě, ve stoji)

- z vymezeného prostoru (např. z kruhu vytvořeného provázkem)
do nádoby stejné barvy;

- schovej pod levou, pravou nohu (chodidlem).

 5. Kde je víčko? 
(Cvičení ve dvojicích – jeden manipuluje s kelímkem, druhý
hádá)
 
Víčko nebo různý počet víček se zakryje kelímkem, na chvilku se odkryje
  a znovu zakryje. Druhý z dvojice hádá:
  - kolik víček bylo zakrytých;
  - jaká barva je schovaná apod.

6. Cvrnkání víček (vleže, vsedě)
- kdo nejdál;
- nejpřesněji (na branku).

7. Tučňák

- víčko vložte mezi kolena, držte a dojděte (dohopkejte)
na určenou
metu;
- víčko vložte mezi kolena, držte a dojděte (dohopkejte)
a spusťte do
misky.

8. Stavíme věž

- kolik víček dáš na sebe bez pádu věže;

- použij jen modrá víčka;
- střídej barvy.

9. Když je víček hodně

- vytvoř obrázek (kytka, letadlo, domeček…);

- udělej obrys, tzn. z krabice se bere po jednom víčku
a obkládá se
určitý objekt
(např. nějaká hračka, Méďa, sourozenec, ležící tatínek).

10. Masáž chodidel

- po vytvořené cestičce z víček kráčí cvičenec bos;

- víčka v krabici – jedna vrstva, a cvičenec opatrně „šlape zelí“.

Další varianty her s víčky jsou pro starší děti.
Když na víčka lihovkou napíšete čísla, lze použít např. pro procvičování násobilky.
Pokud napíšete písmenka, je to možné využít k vytvoření slov
při zadání instrukce „použij nohy a hlavu“.


Je jen na rodičích, jak budou děti motivovat.

př. „Zašlápni vir a dones ho do karantény“

Děti chvalte a užijte si s víčky!

Těšíme se na Vás v našich kroužcích!