Kariérové poradenství

Nabízíme zdarma dětem a mladým lidem možnost
Kariérového poradenství a Školního asistenta.

Cílem kariérového poradenství je pomoc při směřování k dobrému vlastnímu rozhodnutí v tom, 
čím chce člověk být, kterou školu zvolit apod.  Nepředstavíme jen profesní 
a vzdělávací možnosti, ale především povedeme zájemce při vlastním objevování.

Školní asistent je p
rofesionální průvodce při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. 
Pomáhá v překonávání bariér mezi SVČ a rodinou, které mohou vyplývat 
z odlišných životních podmínek účastníka nebo odlišného kulturního prostředí.


Klub AMFORA, Pujmanové 9, 140 00, Praha 4, tel: 602 507 510, amfora@hc4.cz

Konzultace:
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ (po objednání) PONDĚLÍ 16:00 - 18:00
ŠKOLNÍ ASISTENT (po objednání) STŘEDA 14:00 - 19:00


Kariérové poradenství AMFORA 2019

Školní asistent v DDM Praha 4 Hobby centrum 4