Služba školám

Kontakt:
Dana Vondráčková, tel. 241 730 434 linka 34, 721 981 300, vondrackova@hobbycentrum4.cz


Toto středisko nabízí zpracování mezd a účetnictví pro školy a školská zařízení.
Mzdy zpracováváme v systému VEMA a účetnictví v systému GORDIC.
Nedílnou součástí těchto služeb je i zpracování statistických výkazů a poradenství
v oblasti mezd a účetnictví. Spolupracujeme s MHMP a úřady městských částí.