Soutěže 2020


Dle usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen na 30 dní nouzový stav,
který se týká rovněž zákazu osobní účasti žáků na soutěžích a přehlídkách. 

Na základě této mimořádné situace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ruší s ohledem na ekonomické dopady všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020.

Pokyn MŠMT odkaz