TÁBORY

Kód: 188725
Název: PT tenisový OBSAZENO
Místo: HC4 - Pavilon A
Věk: 6 - 12 let
Termín: 22.07.2019 08:45 - 26.07.2019 17:15
Cena: 2900 Kč
Sraz: hřiště Bartákova ul.
Vybavení na akci: tenisová raketa, sportovní obleční a obuv
V ceně zahrnuto: trenér, jídlo
Jiná ujednání:
Popis: Příměstský tábor určený dětem z kroužků tenisu HC4, který se uskuteční na víceúčelovém hřišti, ulice Bartákova.
Časový rozvrh:
8:45-9:00 sraz na hřišti
9:00-12:00 dopolední tenisový blok
12:00-14:00 oběd, polední klid
14:00-17:00 odpolední blok
17:00-17:15 vyzvedávání dětí

PT vede dlouholetý zkušený trenér Petr Carvan - licence II. tř. ČST
více info: Kamil Janouškovec, 776 642 790, janouskovec@hc4.cz
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21