TÁBORY

Kód: 198730
Název: PT tenisový II
Místo: HC4 - Hala, hřiště
Věk: 6 - 12 let
Termín: 10.08.2020 09:00 - 14.08.2020 17:00
Cena: 2900 Kč
Sraz: hřiště Bartákova ul.
Vybavení na akci: tenisová raketa, sportovní obleční a obuv
V ceně zahrnuto: trenér, jídlo
Jiná ujednání:
Popis: Příměstský tábor určený dětem z kroužků tenisu HC4, který se uskuteční na víceúčelovém hřišti, ulice Bartákova.
Časový rozvrh:
8:45-9:00 sraz na hřišti
9:00-12:00 dopolední tenisový blok
12:00-14:00 oběd, polední klid
14:00-17:00 odpolední blok
17:00-17:15 vyzvedávání dětí

PT vede dlouholetý zkušený trenér Petr Carvan - licence II. tř. ČST
více info: Kamil Janouškovec, 776 642 790, janouskovec@hc4.cz
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení