TÁBORY

Kód: 108712
Název: PT taneční - taneční soustředění
Místo: klub Amfora, Pujmanové 9
Věk: 7 - 26 let
Termín: 10.07.2021 08:00 - 17.07.2021 16:30
Cena: 2500 Kč
Sraz: Klub Amfora
Vybavení na akci: taneční obuv, vhodné oblečení
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: PT určen pro účastníky tanečních kroužků HC 4.
Popis: Letní taneční soustředění pro účastníky tanečních kroužků Hobby centra 4, které se v letošním roce uskuteční formou příměstského tábora. Pro děti jsou připraveny taneční dílny, celodenní výlet, drobné hry a sportovní aktivity. V ceně tábora je celodenní stravování ( 2x drobná svačina, teplý oběd) + pitný režim. Přihlašování je nutné do 31. 4. 2021.
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení