TÁBORY

Kód: 108717
Název: PT Výtvarně-experimentální OBSAZENO
Místo: HC4 - Pavilon B
Věk: 6 - 10 let
Termín: 02.08.2021 08:30 - 06.08.2021 15:00
Cena: 1900 Kč
Sraz: Výtvarný atliér, Pavilon B, 8:30-9:00
Vybavení na akci: Jídlo na celý den, pití, převlečení
V ceně zahrnuto: výtvarný materiál, lektoři
Jiná ujednání:
Popis: Výtvarně-experimentální tábor pro nejmladší školáky je zaměřen na výtvarný experiment a hru. Přibližuje dětem svět výtvarného umění jako samozřejmou a velmi důležitou součást našeho života.

Celý tábor bude koncipován jako jedna celotáborová hra a jeho cílem je umožnit městským dětem, trávit co nejvíce času venku. Proto je nutné počítat s tím, že se bude jezdit každý den mimo DDM a děti musí mít s sebou velkou svačinu (oběd) a pití.
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení