TÁBORY

Kód: 108731
Název: PT Letečtí modeláři
Místo: HC4 - Pavilon A
Věk: 12 - 18 let
Termín: 09.08.2021 08:30 - 13.08.2021 16:00
Cena: 1600 Kč
Sraz: HC4 pavilon A dílna leteckých modelářů
Vybavení na akci: vlastní RC model
V ceně zahrnuto: Doprava na modelářské letiště,létání na mod.letišti,výuka létání a ped.dozor,drobný mod.materiál
Jiná ujednání: Pitný režim v ceně
Popis: program: létání s RC modely letadel na modelářském letišti Sobínka pod vedením zkušených instruktorů. Teoretická i praktická výuka létání a vlastními modely, létání na kabelu učitel - žák, případné opravy a vylepšování modelů v dílně leteckých modelářů. V 8:30 hod. sraz v dílně leteckých modelářů, příprava modelů, odjezd na modelářské letiště Sobínka, 9:30 - 14:30 hod. létání. V 15:00 hod. návrat do Hobby centra 4, vyložení modelů, případné opravy a příprava na další létání. V 16:00 hod. rozchod.
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení