Taneční soutěžeDDM Praha 4 Hobby centrum 4
pořádá

TANEČNÍ SOUTĚŽ
 O Pohár HOBBY CENTRA 4
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 19. února 2018. 

Propozice soutěže :     (ODKAZ PDF, 1 Mb)

Přihláška do soutěže :     (ODKAZ docx, 151 Kb)


Termín konaní: sobota 3. 3. 2018
Místo konání: Kulturní Centrum Novodvorská, Novodvorská 1013/151, Praha 4

Spojení:
metro C Kačerov, potom bus č. 106, 196
nebo metro B Smíchovské nádraží, potom bus č. 196, 197
výstupní stanice z busu - Sídliště Novodvorská

Pořadatel: DDM Praha 4 - Hobby centtrum 4, www.hobbycentrum4.cz

Organizační tým:

Lenka Jedková, Zdeněk Válek, Veronika Procházková, Lucie Moščáková
Přihlášky: do pátku 19. 2. 2018
Vyplněné přihlášky posílejte na adresu: tanec@hobbycentrum4.cz

Písemné na adresu:

DDM Praha 4 - Hobby Centrum 4
Zdeněk Válek
Bartákova 1200/4
140 00 Praha 4
heslo Tanec

Harmonogram:

9.00 – Otevření prostor pro soutěžící
9.00 – 10:30 – prezentace + prostorové zkoušky MS kategorie MINI
11.00 – Zahájení soutěže
12.00 – Semifinálová kola
15.00 – Finálová kola (finále může být dříve dle počtu přihlášených)
17.30 - Vyhlášení výsledků
18.00 - Ukončení soutěže

Poznámka: harmonogram je, samozřejmě, pouze orientační.
Bude upřesněn po zpracování přihlášek. Děkujeme za pochopení.


Pořadí disciplín:

Bude upřesněno po uzávěrce přihlášek.

Startovné:

50,- Kč za tanečníka a disciplínu,
2 osoby na skupinu zdarma (další doprovod viz vstupné)

Vstupné:

50,- Kč – základní
25,- Kč - pro děti a studenty do 26 let, seniory

Soutěžní disciplíny:

Disco dance
Sóla, Dua, Malé skupiny (3-7 tanečníků)
Hip hop
Sóla, Dua, Malé skupiny (3–7 tanečníků)

Pravidla soutěže:


DISCO DANCE

Základní kola – sóla, dua jsou tančena na hudbu pořadatele soutěže.
Semifinálová kola – sóla, dua jsou tančena na hudbu pořadatele soutěže.
Finálová kola – sóla, dua a malé skupiny (MS semifinále i finále) jsou tančena na vlastní nahrávku.

HIP HOP

Základní kola – sóla, dua jsou tančena na hudbu pořadatele soutěže.
Semifinálová kola – sóla, dua jsou tančena na hudbu pořadatele soutěže.
 
Finálová kola – sóla, dua a malé skupiny ( MS semifinále i finále) jsou tančena na vlastní nahrávku.
Nahrávka bude předána zvukaři při prezenci. (MP3 ne! Viz Hudební nahrávka níže)

Věkové kategorie:

Mini – do 8 let , Děti – 9 – 11 let, Junioři – 12 – 15 let, Hlavní - 16 let a více

Disciplíny a jejich charakteristika:

Disco dance
Popis stylu: Pulzující rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby.
Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla.
Rekvizity a kulisy jsou zakázány. Pokud se používá věc, která je součástí kostýmů
(např. klobouk, brý-le), není to považováno za rekvizitu, pokud není odložena na parket či mimo něj.
Akrobacie a zvedačky jsou povoleny pouze jako úvodní nebo závěrečná póza, popř. v úvodní či závěrečné části.

Hip hop
Tanec typický na hip hopovou hudbu, zahrnuje i prvky hype dance, new-jack-swing, jammin atd.
doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, popin, taneční gagy, vychytávky apod.
Rekvizity a kulisy jsou zakázány. Pokud se používá věc, která je součástí kostýmů (např. klobouk, brýle),
není to považováno za rekvizitu, pokud není odložena na parket či mi-mo něj.
Akrobacie a zvedačky jsou povoleny pouze jako úvodní nebo závě-rečná póza, popř. v úvodní či závěrečné části.


Délka choreografie:

Sóla, Dua – 1 minuta
Malé skupiny – 1:30 - 2:30 minut – vlastní skladba na semifinále i finále.
V případě, že skladba bude delší, bude stažena v požadované minutáži!

Mini – 1:00 – 2:00 minuty pro všechny kategorie, vlastní hudba pro všechny soutěžní kola (semifinále i finále)

Hudební nahrávka:

CD – audio formát (ne mp3!) v nejvyšší možné kvalitě.
Pro každé vystoupení vlastní nahrávka (2 vystoupení = 2 CD), nebo zřetelné označení stop
dle zaslaných startovních čísel (startovní čísla budou rozlosovány po uzávěrce přihlášek!).

CD označit – taneční skupina, jméno, věková kategorie, disciplína, startovní číslo
(bude zaslána startovní listina po uzávěrce)

Flash disk
Mini - vlastní hudba (pouze finále, ostatní kola se tančí na hudbu pořadatele).
Děti – vlastní hudba (pouze finále, ostatní kola se tančí na hudbu pořadatele).
Junioři – vlastní hudba (finále, ostatní kola se tančí na hudbu pořadatele).
Hlavní – vlastní hudba (finále, ostatní kola se tančí na hudbu pořadatele).

Porota:

Porota bude složena z lichého počtu. Minimální počet porotců je 5.
Hodnocení:
Semifinálová kola – neveřejně, Finálová kola – veřejně
Prostorové zkoušky:
Pouze pro malé skupiny v kategorii MINI.
Postupový klíč:
Postupový klíč určuje vedoucí soutěže na základě přihlášených tanečníků.
Klíč bude uveden ve finálním harmonogramu.
Pořadatel si vyhrazuje právo postu-pový klíč upravit na základě odhlášených tanečníků v den soutěže.
Různé:
Rodiče účinkujících nebudou mít možnost vstupu do šaten dětí, z důvodu bezpečnosti.