Úspěchy a oceněníTato strana je určena pro záznamy a reakce z došlé pošty Hobby centra 4.
Všem přispěvatelům děkujeme.


Vážený pane řediteli, 
 
chci Vám sdělit, že se již těším na Univerzitu 3. věku, která je Vaší organizací pořádána. 
Využívám akcí, které pořádáte, druhý rok. Začala jsem loni a byla jsem i na letním pobytu 
- již posledním - ve Skryjích. Takže jsem ráda, že jsem Skryje poznala.Už tam jsem si všimla, 
jak dobře se o nás Dr. Svobodová starala.  Mám za sebou 2 semestry přednášek a vybrala jsem 
si již další na září. Chodila jsem i na trénování paměti, budu pokračovat. Seznámila jsem 
se s novými zajímavými lidmi, s jednou z nich se stýkám víc. A shodly jsme se s více dámami, 
že paní Doktorka Svobodová je dobrou duší těchto akcí, je přívětivá, vstřícná a velice ochotná. 
Každý tam ji má rád a oceňuje její práci, moc se hodí pro to, co dělá pro seniory. 
Stejně tak jako mladá paní, která ji vystřídala na tzv paměti. Uvědomily jsme si na nuceném pobytu 
v době karantény,  jak je důležité a fajn, něco dělat a ne jen být doma. 
 
Vážím si nejen já sama toho, co pro nás seniory Vaše organizace dělá a děkuji za to. 
Ani předtím jsem se nikdy nenudila, hodně čtu, věnuji se ručním pracem, teď především patchworku, 
chodím ráda na pochody a to, čemu se věnuji u Vás, mi skutečně obohatilo život. 
 
Zdravím Vás a  přeji vše dobré v práci i v osobním životě. 
 
Růžena Militká

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTOREK ALENY SVOBODOVÉ
A JANY HEJNÉ ZA PRÁCI SE SENIORY

 
Vážená paní Svobodová, vážená paní Hejná,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši skvělou práci při zajištění programu
pro seniory, které si
velmi vážím. Tyto programy realizuje Vaše zařízení několik let, proto mě
těší jak trvalý zájem ze strany účastníků, tak i pochvalná slova vázaná na kvalitu.
Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám spoustu spokojených účastníků nabídky
DDM HC4 nejen z řad seniorů, ale i z řad dětí.

Příjemné léto


Luboš Čuta

Mgr. Luboš Čuta
vedoucí oddělení volného času
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení volného času
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 005 908
lubos.cuta@praha.eu
www.praha.eu
 
 

 
Vážený pane řediteli,

právě jsem se vrátila z úžasného zájezdu do Lednice, který Vaše společnost pořádala.
Měla jsem to štěstí,že jsem se seznámila s Vašimi pracovnicemi,které nás na zájezdu
doprovázely, pí. Alena Svobodová a pí. Jana Hejná.


Musím říci, že Vás skvěle reprezentovaly. Vždy měly vše skvěle připravené,
to jejich stolování, příprava snídaní, jejich výklad o okolí Lednice, o výletech.
Vždy jsme se dozvěděli i něco navíc. Je vidět, že je tato činnost naplňuje.


Ale nejvíce nás všechny překvapil, ten jejich neskutečně lidský a vřelý přístup.
Takové milé chování k nám starým lidem je už málo kde vidět.

Staraly se o nás jako o své maminky, bylo to až dojemné.

Patří jim náš velký dík a obdiv! A Vám bych chtěla, pane řediteli, napsat,
že jestli jste měl právě Vy, tu štastnou ruku při výběru těchto dam,
tak i Vám musím poděkovat.

Šťastným výběrem jste nás všechny účastníky obohatil o nevšední zážitky.


Za nezapomenutelný výlet Vám moc děkuju a už se moc těším do Sezimova Ústí!

Doufám, že i zde potkám tyto dvě skvělé dámy.

Přála bych si, aby Hobby centrum 4 i do budoucna a nejen přes prázdniny
pořádalo více akcí právě pro nás seniory. :)


Pěkný den

Alena Štěpánová
Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás touto cestou, neboť bych tímto chtěla poděkovat za profesionální přístup 
paní PhDr. Aleně Svobodové a paní Janě Hejné.
Již pátým rokem chodím do kroužku "Trénink paměti pro seniory", který paní doktorka celou 
dobu vede. O nás seniory se úžasně stará, za což jsem jí
nesmírně vděčná. Na úterní setkání
se velice těším a chodím tam pravidelně.
Kromě trénování paměti jsem s paní doktorkou prošla čtyřmi semestry
University třetího věku, které mne v mnohém obohatily.
Další akce, které seniorům Hobby centrum nabízí, jsou výlety na zajímavá místa 
(naposledy jsem byla v Českém Krumlově a byla jsem spokojená).
A poslední čerstvý zážitek je z týdenního pobytu v Lednici. Obě výše zmíněné ženy tento zájezd 
dokonale zorganizovaly a také vedly. Ke všem seniorům
přistupovaly velmi empaticky.
Jejich práce si velice vážím a jsem vděčná, že jsem se do Hobby centra 4
dostala a že se mohu všech výše zmíněních akcí účastnit.

Z těchto důvodů jsem Vám napsala těchto pár řádek.
Zdenka Píchová


 
Vážená paní Svobodová, 

chtěly bychom Vám a Vaší kolegyni paní Hejné poděkovat
za velice příjemný a pohodový týden
v Lednici, všechno jste zvládly v klidu a s úsměvem.
 

Moc děkujeme.

 
Stanislava Mikešová a Eleonora Hyková
 PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTORKY PAVLY DRBALOVÉ
a ocenění kroužků pro nejmenší v DDM Praha 4 Hobby centrum 4

 
Dobrý den paní Hrušková,

 
našla jsem kontakt na Vás, jako odpovědnou osobu za kroužky pro předškoláky, tak věřím, že svůj email 
směřuji na správnou osobu. Ráda bych Vám poděkovala za kroužek cvičení s dětmi, který vede paní Pavla Drbalová.
Tento kroužek jsem našla náhodou na nástěnce centra a jsem za to moc vděčná. Cvičení vedené paní Pavlou
je opravdu moc příjemný čas strávený s dalšími maminkami a dětmi. Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování
paní Pavle za to, jak pečlivě vede své hodiny a přitom se každá hodina liší. Začala jsem kroužek se svým synem
navštěvovat, když lezl, nyní jsme přestoupili mezi chodící děti a musím říct, že jde na synovi vidět, jak ho tyto
aktivity baví. Pavla často připraví hry, které jdou přenést i do domácího prostředí, za což jsem také ráda.

Musím pochválit i prostředí, které je vždy čisté, ať už se jedná o samotnou tělocvičnu, tak i šatny a toalety.
Paní Pavle jsem své uznání řekla osobně, ale věřím, že když je někdo šikovný a dělá svoji práci rád,
je dobré se o tom zmínit i pro další lidi.
 

Pěkný zbytek dne

Ing. Veronika Šubertová
 PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTORA KAMILA JANOUŠKOVCE

Vážený pane řediteli,

chtěla bych poděkovat celému Hobby Centru 4 za skvělou nabídku, 
kterou již deset let rádi využíváme.
Hlavně bych pak chtěla poděkovat Kamilu Janouškovcovi,
který se nadstandardně věnuje dětem v rámci Turistického kroužku, kam syn moc rád již několik let chodí.
Moje poděkovaní patří i všem vedoucím letního stanového tábora, kde je Kamil vedoucím.
Děti se tam rady vracejí a domů pravidelně vozí spoustu zážitků. Obdivuji nasazení, se kterým se dva týdny
vedoucí dokáží dětem věnovat.


Přeji Vám spokojené druhé pololetí tohoto šk. roku a hodně sil všem vašim lektorům.

Jana Tvrzníkova, matka Mathiase Laubera

 
PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTORKY KRISTINY HRUŠKOVÉ
A VŠECH SPOLUORGANIZÁTORŮ TÁBORŮ PRO PŘEDŠKOLÁKY


Dobrý den,

chtěla bych Vám poděkovat za Africkou Expedici, za sebe, protože mi umožnila chodit s klidnou hlavou,
že jsou děti v nejlepších rukách, do práce a hlavně, za Marka a Áju. Byli moc spokojeni. Vyprávěli.
Ukazovali výrobky všem v dosahu. (Trička jsou povedená). Díky Vám i ostatním dospělákům
a více i méně skorodospělákům za čas, péči, nadhled, náslech a lásku k malým "živočichům".

Krásné léto. Šárka Šindelářová


 PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTORŮ
během týdenního zájezdu pro seniory v Lednici na Moravě

 
Vážený pane řediteli,
 
v pátek 6.7.2018 jsme se vrátili z týdenního pobytu v Lednici. 
Byli jsme tam velmi spokojeni a to hlavně zásluhou vašich spolupracovnic,
paní Jany Hejné a Aleny Svobodové. Byly ke všem účastníkům pobytu velmi příjemné a vstřícné.
Milým překvapením každého dne byly navíc obětavě připravené perfektní snídaně.
Po dobu celého pobytu nám vymýšlely zajímavé výlety do okolí a plně se nám věnovaly.
Také co se týká výběru ubytování, domácí prostředí s možností nerušeného posezení venku
jsme ocenili jako velmi útulné a plně vyhovující.
 

Děkuji za všechny účastníky za skvělou odvedenou práci,

která potvrzuje dobré jméno organizace DDM Praha 4 - Hobby centrum 4.

Se srdečným pozdravem
 

Nettlová Alexandra 


PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
kouzelnického lektora Pavla Dolejšky

 
Vážený pane řediteli,

 
rád bych Vám poděkoval za spolupráci a podporu v tomto školním roce. 
Velmi si jí vážím a těší mě, že díky našemu společnému snažení kouzelnický kroužek skvěle funguje
a je oblíbenou a vyhledávanou volnočasovou aktivitou pražských i mimopražských dětí s velkou podporou rodičů.
Jsme také rádi,
že obliba kouzelníků neklesá a díky vystoupením na různých pražských společenských akcích
přispíváme k efektivní reprezentaci celé organizace
pod vlajkou HC4.
 

Moje poděkování patří také kolegovi Ivanovi Čermákovi za velkou pomoc

s propagací kroužku, focení na akcích, komunikace v rámci akcí HC4,
na kterých vystupujeme a tvorbou materiálů, které potřebujeme během celého roku.
Pro ilustraci - mé dnešní zadání vytvoření Osvědčení o absolvování kouzelnického kroužku,
které děti dostaly na památku, realizoval obdivuhodně rychle a v prvotřídní kvalitě.

Velmi nám pomáhá a my za to velmi děkujeme.
Budeme rádi za jeho ocenění .
 

Těším se na další sezónu pod hlavičkou DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 !
 

S pozdravem
 

lektor kouzelnického kroužku

profesionální kouzelník a iluzionista
PAVEL DOLEJŠKA

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
LEZECKÝCH INSTRUKTORŮ
lektorky SVĚTLANY KADLECOVÉ

 

Dobrý den,
 
ráda bych poděkovala za skvělé vedení kroužku lezení všem instruktorům. 
Dětem se věnují, připravují pro ně nejen velmi naučné a zábavné hodiny, ale i víkendy.
Velikonoční lezení i Jeseníky byly pro děti velkým zážitkem.

Minulou sobotu se konaly závody, kde instruktoři předvedli dokonalou profesionální přípravu,
takže celý průběh závodů byl bez problémů.

(Snad jen bych hlasovala za rozdělení kategorie 2006-2009,
která byla věkově dost nevyvážená, ale to je maličkost).
 

Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští rok na stěně i skalách.
 

S pozdravem
 

Klára Smetanová

Maminka Matěje a Anežky

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
LEZECKÝCH INSTRUKTORŮ
lektorky SVĚTLANY KADLECOVÉ

 

Dobrý den Světlano,

 
ráda bych napsala poděkování za úžasnou akci, která proběhla o prodlouženém 
víkendu v Jeseníkách. Vše předčilo naše očekávání a jsem moc ráda, že jsme
mohli být všichni u toho. Děti zažily tolik různorodých a bezvadných akcí,
že na to budou dlouho vzpomínat. Ani nelze vybrat, co bylo nejlepší.
Velké poděkování patří Filipovi, který je pro děti opravdu velkým vzorem,
Martinovi, u kterého jsme bydleli a který byl skvělým průvodcem po Jeseníkách
a samozřejmě i Adamovi, který mě velmi překvapil svou zodpovědností a vyspělostí.
Vůbec bych to od něj v jeho věku nečekala. Klobouk dolů.Všechny děti byly úžasné
a hodné a ani při dlouhém výstupu na Šerák nikdo neprotestoval :-) .

Měli jsme krásné počasí a tak vše naplánované vyšlo na jedničku s hvězdičkou.
Honza se chce do Jeseníků zase brzy vrátit. Jediné jeho negativum celé akce bylo,
že prý měl málo času a tak nestihl slézt vše, co by chtěl.
 

Těšíme se, že brzy bude zase nějaká podobná akce.
 

Díky.
 

S pozdravem

Michaela Hrdinová

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI 
LEKTORKY KATEŘINY HAUSENBLASOVÉ

Dobrý den, 

chtěla bych pochválit lektorku výtvarných kroužků Kateřinu Hausenblasovou
za skvělý přístup k dětem, vynikající vedení a organizaci různých výstav.
Také chodí s dětmi na různé výstavy, kde má pro ně vždy připravený program.
Dcera chodí na výtvarku ke Katce už třetí rok a vždy se na tento kroužek velmi těší .

S pozdravem Lucie Fojtíkova


Vážený pane řediteli.

Jako matka žačky ze třídy paní učitelky Hausenblasové bych Vám touto cestou 
chtěla vznést poděkování za čas, který má dcera Maruška může každé úterý
trávit ve vašem centru.
Kontakt na vaše centrum jsem dostala souhrou mnoha okolností a nyní jsem za to 
týden co týden vděčna. Přes počáteční nejistotu, dnes mohu s radostí konstatovat,
že máte úžasné prostředí, a především bezkonkurenční paní učitelku Katku.
Jsem matkou tří dětí, z rodiny, ve které někteří členové zasvětili více než 30 let
práce na AVU, někteří jsou pedagogové, profesoři na univerzitách, někteří kunsthistorici,
popřípadě jinak umělecky založení.
Mě osobně nic z umělecké sféry nepotkalo, než potřeba umožnit Marušce věnovat se její zálibě. 
Po pedagogické stránce vaše lektorka Hausenblasová nemá konkurenci. Mám srovnání z jiných ZUŠ
a jiných kroužků. Mám potvrzující ohlasy od jiných rodičů i členů naší rodiny.
Děkuji za možnost u Vás tímto způsobem rozvíjet třeba i talent a nebo jen chuť mého dítěte. 
Každé úterý pociťuji úlevu, neboť žádná chvilka u Vás není promarněná. Stojí nám za to dojíždět
a budeme i nadále a veřte, prezentaci vašemu ústavu neděláme malou.
Děkuji za vysokou úroveň, kterou nabízíte, je s jistotou, že je to především vaše zásluha umět 
si vybrat okruh spolupracovníků. Myslela jsem, že Vám vznesu hold na dnešní vernisáži,
leč nebylo mi přáno se s Vámi setkat osobně, proto volím tuto cestu.

Děkuji a těším se na příští rok.

S úctou Mgr. Alena Watzková
 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
lektorek MULTIMEDIÁLNÍHO A VÝTVARNÉHO ATELIÉRU
KATEŘINY HAUSENBLASOVÉ


Dobrý den pane řediteli, 

mé dvě děti se minulý víkend poprvé zúčastnily akce spojené s přespáním 
mimo domov, konkrétně se jednalo o malířák v Říčanské hájence.
Dnes jsme meli možnost shlédnout fotodokumentaci z akce.
 
Ráda bych pochválila HC Praha 4 a zvláště pak Katku Hausenblasovou 
za organizaci a zajištění celého víkendu. Děti si malířák nesmírně užily,
soudě podle jejich vyprávění i fotek. Také si velmi pochvalovaly ostatní
pedagogy, zvláště Zuzku. Na výtvarku ke Katce děti chodí už třetím rokem
a jsou nadšeny nejen ony, ale i my, rodičové. Katka mě pokaždé překvapí tím,
jak umí výtvarné umění světoznámých umělců přiblížit dětem a použít
při práci stejnou techniku. Umí děti zaujmout a nadchnout, tvoření si užívají
a zároveň se toho i mnoho učí. S tak skvělým přístupem jsem se zatím
jinde nesetkala a jsem moc ráda, že máme výtvarku s Katkou v dostupné vzdálenosti.
 
Moc děkuji Katce i týmu HC Praha 4 za skvělý kroužek a budeme se těšit na další akce!
 
S pozdravem
Kateřina Howell
 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI KERAMICKÉHO ATELIÉRU
lektorky ROMANY HEJNÉ


Vážený pane řediteli,

ráda bych tímto poděkovala a ocenila práci vedoucí lektorky keramického ateliéru Romany Hejné. 
Se syny chodím na její kroužky a víkendové semináře keramiky již pátým rokem.
Romana Hejná má nejen vynikající odborné znalosti, ale i úžasný přístup k dětem. 
Dokáže vytvořit nádherně tvořivou atmosféru. Moji synové i já jsme ze svých výrobků vždy nadšeni,
k čemuž velkou měrou přispívají její zkušené rady. Kromě samotných keramických výrobků,
pomáhá kroužek keramiky
k rozvíjení se v oblasti koncentrace, představivosti, kreativity, pozornosti
a v neposlední řadě názorně rozšiřuje i znalosti z historie (Věstonická venuše, sfinga,
Karel IV., mayské sošky,...), a to vše hravou a milou formou.

Jsem velmi ráda, že v dnešní době mohou děti, popř. i dospělí rozvíjet své manuální dovednosti
a spolu s tím i kognitivní schopnosti v tak příjemném

a hezkém prostředí jako je Hobby centrum 4.

S přáním, ať se celému Hobby centru 4 i jednotlivým lektorům

v záslužné práci i nadále daří

Ing. Eva Tomšíková
 

PODĚKOVÁNÍ ZA STRAŠIDELNOU NOC
A PRÁCI LEKTORKY KRISTINY HRUŠKOVÉ

Dobrý den, pane řediteli,
 
mám dva syny - Hugo a Kvido Redlovi, co chodí na výtvarný kroužek k Vám do Hobbycentra 
ke Katce Hausenblasové. Čas od času je na nějakou akci doplňuje sestra Julie Redlová.
Výtvarku chválím, kudy chodím, Katka je výborná a děti krásně vede.
Jejich cit pro výtvarno, který jim Katka rozvíjí, je znát a já si toho moc cením.
Kluci Katku a její práci milují.
 
Chci ale psát o Strašinoci, která byla teď o víkendu. Byla tam Julie s Kvidem a byli moc 
spokojení, nadšeně mi vykládali o programu a ukazovali stopy vlka.
A co oceňuji já, je, že Julka s Kvidem přišli domu úplně v pohodě, spokojení,
nadšení, navíc relativně odpočatí (po noci s Andersenem ve škole nebyli schopní chůze).
A taky se mi moc líbí fotogalerie, která z akce vznikla.
 
Fakt super akce. Moc děkuji za to, že takové věci "Hobíčko" dělá a za Vaše super lektorky!
 
za Julii, Kvida a Huga Redlovi
 
Bára Paříková
 
 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
LEKTORŮM KROUŽKŮ LETECKÝCH MODELÁŘŮ


Vážený pane řediteli, velice ráda bych vyjádřila své nadšení z práce vašich lektorů pečujících o malé letecké modeláře. Můj syn Matěj Drbal chodí na kroužek leteckých modelářů druhým rokem
(loni k Tomášovi Vopálenskému, letos k Petrovi Gottftiedovi),
oba roky s velkým nadšením, letos je čtvrteční podvečer nejlepší čas jeho týdne. Osobně - kromě samotného faktu, že se tam naučí vytvořit si vlastní model,
zdokonalí si manuální zručnost a své technické povědomí - velice oceňuji kolektiv,
který se kolem letecké modelařiny vytváří. V dnešní době, kdy ve školství převažují
pedagogičtí pracovníci ženského pohlaví, je velká vzácnost ryze mužská skupina,
kde se menší s nadšením učí od svých starších stejně nadšených vzorů.
Parta lidí, kterým koníček vydržel od dětských let do zralého věku
a kteří s láskou předávají své znalosti a dovednosti dál, je naprosto k nezaplacení. A co víc - setkávání takto úzce zaměřených lidí může probíhat a probíhá i mimo
všední dny (a dostane tak děti od domácích pohovek na vzduch a mezi lidi
a připraví prima den pro celou rodinu). Už jsme měli tu příležitost účastnit
se panem Navrátilem organizovaného tréninkového létání s Vosou, Vosa Cup organizované LMK Hobby centrum 4, Cyklo-modelářského tábora
ve Skryjích (Matěj sám) a především Dětského modelářského dnu 2017
v Sobínce, který jsme si celá rodina náramně užili (včetně naší 13 leté
pubertální dcery, kterou už jen tak nic neohromí, ale kreace, které předváděli na tomto dni zúčastnění, ocenila i ona, já osobně byla ohromena velikostí
a dokonalostí předváděných strojů). Opravdu moc děkuji všem organizátorům a lektorům za osobní a velice vstřícný
přístup k dětem i nám rodičům (neboť jakožto naprostí amatéři nemůžeme
s leteckou modelařinou synovi pomoci, jsme v tomto zcela odkázáni
na jejich rady a doporučení). Konkrétně panu Navrátilovi, který zachránil
Matýskovi den (když na Vosa Cup hned při prvním letu Matěj úplně rozbil svůj model, pan Navrátil mu ochotně zapůjčil vlastní, aby se Matěj mohl soutěže účastnit
a nemuseli jsme s brekem hned domů). V naší zemi je zvykem v případě drobných stížností ztropit velký povyk,
ale když je něco v pořádku, většinou je ticho po pěšině.
Tak bych ráda narušila tento stereotyp.

Vyřiďte prosím naše díky všem pánům, kteří u Vás v Hobby centru leteckou modelařinu podporují. Mgr. Pavla Drbalová
 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
LEKTORKY KATKY HAUSENBLASOVÉ

Dobrý den,
ráda bych touto cestou poděkovala lektorce Katce Hausenblasové. Nesmírně si jí vážím, 
jako pedagoga a také jako člověka. Moje dcera, Kateřina Heřmánková, ke Katce chodila
od září 2017 do výtvarného kroužky, kde ji Katka připravovala na talentové zkoušky.
Dcera úspěšně složila talentové zkoušky na SUPŠ a nejen to, udělala obrovský skok,
co se týče kresby a umělecké tvorby vůbec. Vím, že Katka připravovala tři dívky na TZ
a všechny se na školu dostaly, což je úspěch pro všechny tři, ale hlavně vizitka pro Katku,
že je dobrý pedagog. Byla holkám nejen odborným poradcem, ale i tím lidským a nevím,
jak ostatním, ale pro mou dceru se stala i velkým vzorem.
Je úžasné, že máte v Hobbycentru takové zaměstnance a měli byste si vážit toho, 
že do své práce dávají nejen svoje zkušenosti a um, ale i své srdce.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

Iva Heřmánková


 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI
ORGANIZÁTORŮ TANEČNÍ SOUTĚŽE
KLUB AMFORA - HOBBY CENTRUM 4

Dobrý den,
chtěla jsem Vám ještě jednou poděkovat za vstřícný přístup při soutěži. 
Obrovský dík organizátorům soutěže, že mi vyšli vstříc a to nejen při pomoci

s naším tanečníkem Robertem, který dostal v den soutěže teploty
a celou soutěž prospal u organizátorů.
Děkuji také, že tuto soutěž pořádáte,
neboť je krásné vidět v očích tanečníků, jakou mají obrovskou radost z jakéhokoliv postupu.
Nebo i z toho, že jsou sami spokojeni se svým výkonem, že porazili trému, že překonali sami sebe.

U nás v taneční škole je to ještě o tom, že chlapci vyrůstají ,,na ulici”.
Pro ně je taková soutěž, a to ještě v Praze, něco jako dovolená.

Proto jsem ráda, když někdo něco dělá pro děti.

Ještě jednou děkuji a doufám, že se v příštím roce opět uvidíme.

S pozdravem

Bc. Lenka Adámková

sociální pracovnice, vedoucí služby, manažer A.D.S. company Ostrava


 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI HOBBY FEST 

Vážený pane řediteli a organizátoři akce HobbyFest 2017.

Dovolte, abych sice opožděně, ale přesto, poděkovala za zážitek nejen pro mě, ale i pro mého syna. 
Náhodou jsme jeli autobusem kolem Hobby centra 4, viděli zahradu plnou dětí a i přes nepříznivé počasí
jsme se zvědavě šli podívat, protože tato trasa bude časem pro nás pravidelnější.

Byli jsme překvapeni a po hodinové účasti nadšeni z vaší akce. 
Nabídka byla skvělá, atmosféra příznivá, pracovníci trpěliví - no klobouk jsem chtěla smeknout.

Nevím, jestli se i v dnešní době děkuje, ale já sice se zpožděním, cítím povinnost tak učinit.
Děkuji za sebe i za syna, který nebyl po delší době v opozici a s chutí si vyzkoušel vaše nabízené programy.
A protože v zahradě byly snad stovky dětí, je zřejmé, že svoji práci děláte dobře.

Těšíme se na další akce, které si na internetu budeme vyhledávat.

V úctě

Marie Šmerová,

středoškolská učitelka

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTORKY KATKY HAUSENBLASOVÉ 

Dobrý den, vážení,
 
ráda bych Vám  napsala, jak moc jsem ráda za Váš kroužek výtvarky, 
který v Hobby centru 4 máte a který vede Katka Hausenblasová v úterý odpoledne.
 
Dnes byli naši synové, Hugo a Kvido Redlovi, na poslední hodině výtvarky. 
Cestou domů jsem si se syny o výtvarce a o tom, co  tam dělali, povídala.
A zase mi došlo, jak jsou pro kluky tyto hodiny s Katkou důležité,
kolik se tam toho naučí, jak moc je nejen kroužek baví a rozvíjí
(například výlet do Kouřimi či výstava Františka Skály byly vyloženě pro naši rodinu obohacující).
 
Navíc se kluci moc těší na čtvrteční vernisáž, jsou pyšní, 
že jejich práce visí na stěnách a s hrdostí nám je ukazují.
 
Jen doplňuji, že Kvido do kroužku chodí již druhým rokem a nadšení stále trvá. 
Hugo se k němu přidal až letos a ani jeden by výtvarku s Katkou za jinou aktivitu
nevyměnil (navíc ještě spolu se sestrou jsou v létě přihlášení na letní příměstský výtvarkový tábor).
 
A tak bych moc ráda poděkovala za to, že tenhle kroužek je a za to, jak ho Katka vede. 
Pro naše děti a i pro nás je to opravdové potěšení.
 
Přeji všem pěkné prázdniny!
 
Barbora Paříková
rodič Julie, Kvida a Huga Redlových

 


PODĚKOVÁNÍ ZA SKVĚLÝ ZÁJEZD DO TOSKÁNSKA


Dobrý den pane řediteli,
 
vzpomínky na zájezd do Toskánska a Florencie jsou nezapomenutelné a proto Vám touto cestou srdečně děkuji
za uskutečnění tohoto zájezdu. Velký dík patří paní doktorce Svobodové která zájezd nejen organizovala,ale
téměř mateřsky se o účastníky starala přestože byla přítomna paní průvodkyně. Všichni účastníci byli spokojeni
a nadšeni z prostředí dávného a velkého umění.
Pane řediteli, rovněž Vám za seniory s kterými se potkávám na přednáškách a ostatních akcích srdečně děkuji
za prostor který těmto akcím poskytuje Hobbycentrum. Opět dík pí doktorce Svobodové za cvičení paměti,
její perfektní připravu. Dík i ostatním pracovnicím které se na spokojenosti seniorů podílejí.
                                        
S pozdravem

Vlasta Vávrová                                   
PODĚKOVÁNÍ ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY HOBBY CENTRA 4

Dobrý den pane řediteli.

Má dcera Anna Řezníčková navštěvuje několik kroužků v Hobby centru 4. 
Je velmi spokojená a na kroužcích i štastná.

Máte velmi úžasné lektory, kantory! A jen bych ráda zdůraznila jako matka,

že mi velmi pomohlo, když si paní Michálková děti vyzvedávala ve školce
a vodila je do kroužku sama a jako úplný nadstandard je dovedla na kroužek následující!

Velmi si vážím Vašich služeb, které vedou k spokojenosti dětí i rodičů.

Přeji hezký den

S pozdravem Markéta Řezníčková

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA DOBROU PRÁCI 
LEKTOROVI TOMÁŠOVI VOPÁLENSKÉMU Z HOBBY CENTRA 4

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vám poděkovat za účast Vašeho kolegy
pana Mg. Tomáše Vopálenského na naší odpolední akci dne 16. 5.,
věnované ukázkám a možnostem práce s Legem.
Od příštího školního roku bychom chtěli otevřít některé kroužky
robotiky a mechaniky s Legem. Pan Vopálenský přivedl na tuto akci chlapce,
kteří se věnovali našim dětem a předávali jim své zkušenosti.
Dělali to skvěle a věřím, že jejich účast pomohla do našich připravovaných
kroužků přilákat více dětí. Děkuji Vám i panu Vopálenskému, že jste přijali
pozvání na tuto akci a věřím, i v budoucí spolupráci.


S pozdravem

Marie Vacková

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA DOBROU PRÁCI 
LEKTORCE TEREZE ZEMANOVÉ Z HOBBY CENTRA 4

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vám tímto za celý organizační tým festivalu
Irský Máj/Irish May poděkovat za opakovanou účast
malých tanečnic z Hobby centra (dnes Simply Dance, dříve TS Čarodějky).

Jsme moc rádi, že se tanečnice, které u vás tančí, naší akce zúčastňují.

Tereza Zemanová, která je na toto představení připravuje, vystoupení
vždy pečlivě připraví a spolupráce s ní je bezproblémová a velice kreativní.
Tereza je klenot mezi choreografy, kteří se zabývají irskými tanci a děvčata 
pod jejím vedením dělají velké pokroky.
Pro ně to každoročně nebývá úplně jednoduchá situace,
protože vystupují v programu vedle zkušených a mnohem starších (dospělých)
tanečníků. Vždy sis tím ale úspěšně poradily a já už se teď těším,
s čím přijdou příští rok.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho úspěchů irským tancům

v DDM Prahy 4 Hobby Centrum Praha 4.

Marie Haklová,

organizátor festivalu Irský Máj/Irish May


 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA SKVĚLE PŘIPRAVENÝ PROGRAM SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
LEKTORCE LENCE JEDKOVÉ Z HOBBY CENTRA 4

Vážený pane řediteli,

čtvrteční setkání důchodců jsou vynikající 
a paní Lenka Jedková se o ně stará vzorně.

Děkujeme za ně.

Olga ŠvachoučkováPoděkování účastníků
za skvěle připravenou akci KLÍČE k PRAZE 4
lektorce Kristině Hruškové z Hobby centra 4

Dobrý den,
posíláme Vřelé díky za výbornou přípravu akce Klíče k Praze 4 
organizovaný p. Kristinou Hruškovou.
Mnoho nového jsme se dozvěděli a také protáhli těla Prahou 4 a 5.
Těšíme se na další ročník.
S pozdravem Fähnrichovi s dětmi
PODĚKOVÁNÍ ZA SKVĚLOU PRÁCI LEKTOREK CPD

Vážený pane řediteli,

před hodinkou jsme se vrátili z jarního vystoupení dětí z CPD 
a jsme plni dojmů, o které bych se s Vámi ráda podělila.


Tchýně byla dojatá k slzám a já jako maminka jsem žasla nad tím,
jak intenzivní, krásné a promyšlené vystoupení děti s pedagogy předvedly.
Na paních učitelkách bylo vidět, že děti vedou láskyplně
a že je samotné to prostě baví!
Děti byly po celou dobu vystoupení uvolněné a jednoduše se radovaly z toho, co dělají.


Následný  program malých dílniček byl také skvěle tematicky zvolen
a dokonale připraven tak, aby se dalo vše vytvořit v omezeném čase.
Jsem moc ráda, že k přeplněným státním školkám 
a prominentním soukromým školkám nabízíte jako Hobby Centrum
vynikající alternativu smysluplného trávení času pro malé děti s nadstandardními pedagogy.

S přátelským pozdravem,

Ing. Renata Mašková


PODĚKOVÁNÍ Z KATEDRY PEDAGOGIKY

 

Vážený pane řediteli,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci Hobby centra 4 
s Katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Naši studenti Vaše zařízení navštěvují v rámci předmětu
Orientační praxe a Pedagogika volného času.

Setkání jsou vždy výborně připravena a dobře koncipována.
Zejména přítomnost Mgr. Zdeňka Válka je vždy zárukou
příjemného setkání a inspirace pro naše studenty.
Budu rád, pokud tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

S pozdravem a poděkováním

Stanislav Bendl

vedoucí katedry
MASOPUST s Prahou 4 - Poděkování za skvělé vystoupení


Vážený pane řediteli,
chtěla bych jménem ÚMČ Praha 4 poděkovat za vystoupení kouzelníků 
z Hobby centra 4 Marka Veřtata a Prokopa Fifaldy, kteří skvěle reprezentovali
Hobby centrum 4
na jedné z prestižních a do budoucna, s ohledem na příjemnou
návštěvnost, tradičních akcí
MČ Prahy 4.
Akce se jistě podařila i díky skvělé spolupráci s panem Ivanem Čermákem.
Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci!

S pozdravem
Petra Handlová

Vedoucí oddělení PR
Odbor kanceláře starosty

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 , Praha 4 – Krč

 
PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den, 
ráda bych dodatečně poděkovala za Váš zájezd,

kterého se naše babička zúčastnila.
Byla po všech stránkách spokojená.
Chválila program a celou organizaci zájezdu, Vaši ochotu a starostlivost. 
Myslím, že s Vámi ráda opět pojede, pokud jí síly budou stačit.
Děkuji ještě jednou Vám a Vašim spolupracovníkům za celou naši rodinu! 

Hana Váchová

Poděkování účastníků
za relaxační pobyt pro seniory v Lednici
pořádaný Hobby centrem 4


Vážený pane řediteli, vážené vedení Hobby centra 4,

ve dnech 21.8. - 28.8.2016 jsem se i s přítelkyní zúčastnila
relaxačního pobytu pro seniory v Lednici .

Byly jsme poprvé na týdenním pobytu pořádaném Vaší organizací
a byly jsme velmi spokojeny s celým jejím průběhem.
Vaši pracovnice paní Svobodová a paní Hejná organizovaly celý pobyt
s velkou profesionalitou. Program celého pobytu byl sestaven tak,
aby odpovídal našim fyzickým možnostem, ale abychom přesto viděli
zajímavé památky nejen v Lednici ale i v celém okolí tohoto regionu.
Chtěly bychom jim poděkovat Vaším prostřednictvím za příkladný přístup
právě k nám seniorům, kteří jsou skupinou ne vždy dostatečně respektovanou
a mnohdy i přehlíženou.
Pokud budete v příštím roce organizovat podobné pobyty,
rády bychom se jich opět zúčastnily.

S poděkováním a pozdravem

Ing. Libuše Lukešová a Mgr. Jitka Janoušková


 

Reakce na poznávací zájezdy s Hobby centrem 4

Poděkování našim průvodkyním

Vážený pane řediteli,

V době od 2.7.- 9.7. jsme se zúčastnili zájezdu do Lednice na Moravě.
Chtěli jsme touto cestou poděkovat vašim dvěma lektorkám, paní Aleně Svobodové
a paní Janě Hejné, které se s nesmírnou ochotou, laskavostí a úžasnou trpělivostí
staraly o nás všechny.
Věřte, že bez nich by nebyl tento zájezd tak krásný a zajímavý.
Ještě jednou děkujeme za krásné zážitky a pohodu při zájezdu, který se právě díky jim tak vydařil.

Zdravíme a přejeme jim a nám ještě hodně takových výletů, neboť obě jsou na profesionální úrovni, ale to vy určitě dobře víte.

 

S pozdravem

Vlaďka Matiášková a Václav Pěchota
poděkování a reakce na lezecké tábory Hobby centra 4

PT Lezecké soustředění

Vazeny pane rediteli,
radi bychom vyjadrili velke podekovani a uznani za praci s detmi v ramci krouzku lezeni Svetlane Kadlecove a jejim kolegum. Jsme velice spokojeni se zpusobem, jakym krouzek vede. Za rok se deti, pokud maji zajem, nauci mnoho novych dovednosti. Skvele je i poradani akci mimo pravidelnou dobu konani krouzku (napriklad vylet do Konepruskych jeskyni konany na jare, ze ktereho si deti odvezly mnoho krasnych zazitku nebo zaverecne lezeni na Branicke skaly).
Velikou radost nam minuly tyden udelal primestsky tabor lezeni. Tolik ruznych akci, ktere deti zazily, jsem vubec necekali. Kazdy den se vracely plni dojmu a tesily se, co je ceka nasledujici den. Kazdy den byl jedinecny a kazdy den byl skvely. Uz ted se tesi na pristi prazdniny. Svetlane Kadlecove a jejim kolegum patri opravdu veliky dik za tuto akci.
Tesime se spolu s detmi na zahajeni krouzku a na nove akce.

Děkujeme.
S pozdravem
Hrdinovi a Svatkovi
LT Skyje u Rakovníka

Dobrý večer pane Vopálenský,

děkuji Vám za zaslání odkazu na fotky.
Podle nich to vypadá, že se děti měly báječně. A nejen podle nich.
Našemu Kubovi se na táboře velmi líbilo a myslím, že si přivezl spoustu krásných zážitků.
Poděkování v tomto případě patří celému týmu, který organizaci tábora zajišťoval.
Ještě jednou díky. Přeji, ať se všem při práci s dětmi daří i nadále.

S pozdravem, Daniela Jetelinová
PT Lezecké soustředění

Dobrý den,
moc bych chtěla poděkovat za skvělý příměstský tábor , kterého se zůčastnila má dcera.
Byl to horolezecký přím. tábor, který se konal od 24.8.do 29.8.
Prosím, vyřiďte poděkování a velkou pochvalu za skvěle připravený týden.
Dcera navštěvuje u vás i kurz lezení a také si ho moc chválí.
Zdravím a děkuji

Drbalová
PT Lezecké soustředění

Dobrý večer,

děkujeme za fotky.
Také jsem Vám a všem instruktorům chtěla poděkovat nejen za hezký tábor,
super program a nové zážitky a hezký přístup k dětem, ale také za upozornění
a "navedení" na možnost onemocnění boreliozou.

Simona Hloušková - maminka

 
Poděkování za GOLFOVÝ TÁBOR
 

Dobrý den do Hobby centra 4, pane Ivane, Radko a Terko.

Děkuji mockrát za přeposlání odkazu na prohlížení fotek z tábora.Jsou moc hezké a je z nich vidět ,jak si to děti užívaly.
Od Zuzanky jsme měli i povídání :o)
Ještě teď je z táborového týdne nadšená :o)

Její ohodnocení táborového týdne : NEJÚŽASNĚJŠÍ :o)))))

Už se nemůže dočkat, až pojedete příště....

Mnoho pozdravů vám všem a velmi děkujeme,jak se o všechny děti báječně staráte.

Zuzanka, Tomášek (budoucí táborový člen) ;o), Martin a  Jana Chladovi


Reakce na sportovní tábor Hobby centra 4 ve Stráži nad Nežárkou 2015

Dobrý den,

už od prvního zápisu v blogu a prvních fotkách na rajčeti jsem vám chtěl poděkovat.
Poděkovat bych chtěl zejména za váš přístup, za organizační zajištění, za informování rodičů a za spoustu dalších věcí, které jsou za takovým velkým táborem schované a ze všeho nejvíc za spokojenou Veroniku, která, přestože byla na táboře jen pár hodin, už u autobusu a následně na fotkách vypadala moc spokojená a po návratu chtěla rovnou přihlásit na celých dalších 7 nebo 8 let dopředu. Takhle nadšenou, souvisle drmolící o zažitcích 3 dny, jsme ji dlouho neviděli.
Ještě jednou vám moc děkujeme za Veroniku, že mohla zažít takhle skvělý tábor. Tábor, podobný tomu, na který jsem kdysi dávno jezdil také, a na který vzpomínám dodnes.
DĚKUJEME!
Pokud je tedy možné se přihlásit na další rok, tedy 2016, rádi bychom tak učinili a zároveň bychom s Veronikou chtěli na tábor poslat mladšího brášku Petra, kterému bude v době konání tábora 6,5 roku a půjde do 1. třídy.
Dále jsme zaslechli, že jeden z vedoucích pořádá i zimní lyžařské výcviky v době jarních prázdnin, o který by Veronika měla také zájem. Lyžuje celkem obstojně a loni začala honit po kopci SNB. Nevím jestli i tady je to organizované nějak za vašeho přispění nebo jestli bych mohl poprosit o nějaký kontakt.
Přeji vám hezký zbytek léta a ještě jednou za Veroniku moc děkuji.
Martin a Martina FrýzloviZDRAVÍM Z TUCHLO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ !!!

VELICE DĚKUJI ZA KRÁSNÝCH 18 DNÍ NEJEN PRO MOJE DVA SYNY.....KLUCI PŘIJELI ZE STRÁŽE SNAD JEŠTĚ VÍC NADŠENÍ NEŽ LONI, OD PÁTKU POSLOUCHÁM JEJICH LETOŠNÍ ZÁŽITKY.... KLUCI UŽ ZČÍHLI VŠECH CCA 3700 FOTEK A POZOR V RÁMCI PRÁZKO KLIDU, DOKONCE I PŘEČETLI VŠECH 16 "DOPISŮ" OD TETY MADLY (SE STŘÍDALI V DAMATICKÉM PŘEDČÍTÁNÍ DOPLNĚNÝMI VÝBUCHY SMÍCHU A HLÁŠKAMA JÉÉÉ, JÓÓÓ, NO JASNĚ TO BYLO DOBRÝ,HUSTÝ.....) ....TAKÉ SAMO NEVYNECHALI POVYPRÁVĚT O UTRÁCENÍ NA POUTI,JÍZDĚ NA KOLE, OLYMPIÁDĚ A BÁJO SOUPEŘENÍ, DISCOTÉKÁCH- LUKY POZNAMENAL, ŽE JE NEFÉR, ŽE JSOU JEN TY "PÁNSKÉ JÍZDY(MYSLEL VOLENKY) ;-)- NO A PROTOŽE JSOU TO JEDLÍCÍ CO JIM CHUTNAJÍ NEJEN KNEDLÍCI TAK I O JÍDELNÍČKU, - AŽ NÁM ZAČLO KRUČET V BŘIŠE.... PROSTĚ A JEDNODUŠE: OPĚT VŠE BOMBA A EPES RÁDES POBYT NA STATKU SE VŠÍM VŠUDY A NEJ JE PRO MĚ TO, ŽE CHTĚJÍ - A TO JAKO MOC A OBA SE VZÁCNĚ SCHODLI - ZA ROK JET ZASE A PROTOŽE UŽ SI I ONI PŘEČETLI, ŽE JSOU JINÉ DĚTI NAHLÁŠENÉ - NASTALA OTÁZKA: A CO PŘÍŠTÍ ROK SNÍME ZASE?????PROTOŽE MATY SE TĚŠÍ DO STANU.....NA PUŤÁK....A DOUFÁ, ŽE BUDE MOCT JET NA KOLE NA CELODEŇÁK ......LUKY SE TĚŠÍ NA DISCO A NA OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA BUCHTIČKY SE ŠÓDO..... A NA KAMARÁDY CO SE DO STRÁŽE TAKY VRACÍ, PROTOŽE BEZ STRÁŽE NEJSOU PRÁZKY.....TAKŽE SI DRŽÍME PALCE AŤ : VÁS DOSPĚLÁKY ZASE NAPADNE TEN SENZA NÁPAD UDĚLAT DALŠÍ ROČNÍK .....VÍME A UMÍME SI PŘEDSTAVIT , ŽE JE ZA TÍM SOUSTA DŘINY, POTU A NÁMAHY A PROTO Z TUCHLO DRŽÍME FAKT VŠECHNY PALCE AŤ SE TÁBOR PODAŘÍ UDĚLAT I PŘÍŠTÍ ROK ZDRAVÍME A DĚKUJEME A TĚŠÍME SE ZA ROK NAVIDĚNOU U VÁS VE STRÁŽI!!!

NADŠENÍ TÁBORNÍCI MATY A LUKY MORAVEC Z TUCHLOVIC

A JEJICH SPOKO MÁMA A TÁTA

PS: MODRÉ TRIČKO MĚLO NĚKDY DÍRU????.....DOKONALÉ ;-)Dobrý den do Hobby centra 4,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala celému vedení LDT, týmu organizátorů, vedoucích i dalších,
díky kterým si mé dcery skutečně užily prvních 17 dní prázdnin.
Líbilo se vše – sportovní program, organizace her a soutěží, putování, olympiáda, ale i zázemí tábora – ubytování, stravování a další prostory, které se v průběhu tábora využily. Dcery už byly na mnohých táborech, ale tady to „bylo super a nejlepší“. Podle fotek a zpráv se tábor líbil mně už od začátku, čekala jsem ale i na reakci dcer. Nebyl prý skoro ani čas na telefony, což znamená klobouk dolů – program byl natolik zábavný a naplněný, že mobilní technologie byly bez šance. Dámy už zjišťovaly, jestli bude tábor i za rok, tak jen doufám, že tomu tak bude. Budu držet palce, aby vydržel elán, prostředky a chuť takové akce zajišťovat, pořádat, vymýšlet.
 
Ještě jednou díky a budu se těšit (a dcery také) za rok.
 
 Petra Hliňáková (matka Zuzky a Lucky Hliňákových) 

Zdravím táborníky na Nežárce, ano teto Madluš pravdu píšeš!!!

Díky patří PaedDr. Michalu Velenskému PhD, ale i Vám všem neboť málo kdo ví, jak odpovědná a vyčerpávající práce je s těmi našimi miláčky, stmelit kolektiv cizorodých dítek, přivézt je poměrně zdravé domů rodičům po 17 dnech a plné zážitků, které by doma s rodiči přes veškerou snahu a lásku nezažili!!!  A také vím, že se najde spousta lidí, kteří práci na LDT znevažují a jsou přesvědčeni, jak se na těch táborech flákáte a ještě vám jde plat!! ano znám takové hlupáky!! O to více si Vaší práce vážím a cením!!! Ještě jednou velké díky všem, hospodářce, kuchařům, vedoucím, praktikantkám, dokumentaristce a do lazaretu, paní Velenské a ještě jednou i šerifovi?? Neptunovi?? ta jediná přezdívka mi unikla, nebo ještě za 21 odsloužených let žádnou nedostal??? Také se s Vámi loučím a přísahám, že na Vás budu dlouho vzpomínat , na společně prožité zážitky ( díky reportážím tety Madluš) a snad příští rok na viděnou!!

děda Slávek - maky


Dobrý den,
 
díky moc za neutuchající zpravodajství a fotoreportáže z celého tábora! 
 
Věřím, že Beátka nebyla jediná, které se na začátku tábora stýskalo. Ale tak to na táborech chodí a jakmile si děti zvyknou na táborový řád, hned jim je veseleji. A to jsem měla možnost pozorovovat díky vašemu (foto)zpravodajství i u naší Beátky. A pevně doufám, že zítra bude z tábora odjíždět minimálně dobře naladěná, že si tábor užila. Třešničkou na dortu by bylo, kdyby z autobusu vystoupila se slovy: "já chci příští rok zase!" ;-) 
 
Opravdu jsme měli možnost vidět, jak úžasně je tábor koncipován! Těch sportů, které si ty děti měly možnost vyzkoušet! A co víc - pod odborným vedením. 
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdož se na organizaci tábora podíleli, poděkovat za veškeré úsilí, které do zajištění chodu tábora vložili!
A přeji všem ať je příští ročník minimálně stejně úžasný jako letos!
 
Štastnou cestu domů! 
Petra 
Dobrý večer,

jsem dědek Markéty Brunclíkové a stejně jako spousta ostatních rodičů a prarodičů jsem každý večer nedočkavě četl Vaše zprávy a prohlížel Vaše momentky z dění na táboře. Chci Vám a Vašim kolegům poděkovat za pohodu, náplň a celkovou atmosféru, kterou jste pro děti na táboře po celou dobu vytvářeli. A to nemluvím o starostlivosti, konejšení, foukání na bolístky, uspávání atd. Děláte to báječně, jste takový ostrůvek pozitivní deviace v dnešní trochu vykořeněné době. Sám jsem kdysi dělal vedoucího vlčat na skautském táboře a "moji" kluci, dnes dospělí pánové, na tu dobu dost vzpomínají, scházejí se a drží při sobě. Stejně jako děti z Vašeho tábora na chvíle strávené ve Stráži nad Nežárkou hned tak nezapomenou.

S díky a trochou patosu

Jiří Ouda


 

Dobrý den,

chtěla bych celému kolektivu dospěláků ve Stráži vyjádřit uznání a obdiv za skvělé naplánování a realizaci dětského tábora. Byli jste všichni úžasní, což dokazují krásné fotky, zajímavá videa a vtipné komentáře tety Madly. Úsměvy, radost a pohoda vyzařující z dětských tváří mluví za všechno. Paní doktorko, Vám speciálně poděkování za "lékařský zákrok" na tričku Matyho. Že je tábor pro děti smysluplným prožitím části prázdnin dokazuje opakující se účast většiny dětí. Zasloužíte všichni 1 s hvězdičkou.

Babička od Matyho a Lukyho z Tuchlovic. 

Ohlasy spolupráce Hobby centra 4 s MČ Praha 4

Poděkování tanečnicím irského stepu

 

Dobrý den pane řediteli,

ve čtvrtek 12.2. se uskutečnil ples pro seniory, na kterém mj. vystoupily též malé i velké tanečnice z kroužku irských tanců Hobby centra Prahy 4.
Vystoupení bylo opravdu velmi pěkné a přispělo k příjemné atmosféře plesu. Dovolte mi, abych jim Vaším jménem ještě jednou poděkovala.


S pozdravem

 

PaedDr. Eva Schneiderová
vedoucí odd. rodinné politiky
Odbor školství a kultury
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - KrčV sobotu 26. 4. 2014 proběhlo v divadelním klubu Švandova divadla benefiční zakončení
9. ročníku celostátní soutěže „To je hlína…“
Do soutěže bylo nominováno 6 dětských prací účastníků keramických kurzů Romany Hejné z Hobby centra 4.
Získali jsme dvě třetí místa („Když drak dostane rýmu“, „Když v Dillí sněžilo“)
a jedno první místo („Pomalá komunikace“).
Průvodcem slavnostního večera byl známý moderátor Pavel Anděl. 
Všechna díla byla úspěšně prodána. Výtěžek z této akce bude použit  na školné dětí z vybraných regionů v Indii.
Zúčastnění umělci byli po zásluze oceněni patronkou soutěže paní poslankyní Mgr. Helenou Langšádlovou.
Výstava všech prací je do 4.5. umístěna v prostorách úřadu MČ Prahy 5.
Všem našim keramikům srdečně gratulujeme.

   


Na počátku března 2014 se mladí lezci Hobby centra 4 úspěšně účastnili závodů na HUDY lezecké stěně v Ústí nad Labem. Přes velkou konkurenci mnozí svěřenci lektorky Světlany Kadlecové dosáhli na přední medailové pozice. Zpětně gratulujeme Kláře Matějčkové, Jáchymovi Hykrdovi, Anně Mikynové, Adéle Drbalové, Andree Smolíkové, Jiřímu Krčkovi, Adamovi Fialovi, Radkovi Forgačovi, Anně Riedlové a Editě Strnadové a děkujeme za skvělou reprezentaci. 


Fotogalerie ze závodu
24.-26.1.2014 se divadelní soubor 
Nahoďto z Hobby centra 4  zúčastnil přehlídky amatérských divadel Karlínské jeviště. Ocenění poroty za herecký výkon získal člen souboru Petr Kudláček. Blahopřejeme a celému souboru přejeme hodně úspěchů a elánu.Na 8. ročníku mezinárodní soutěže FIRST LEGO League 2013 se tým Hobbyrobot z kroužku LEGO Mindstorms Hobby centra 4 pod vedením lektora Ondřeje Veverky a vedoucího Tomáše Vopálenského se při účasti 16-ti týmů z celé republiky umístil na krásném 7. místě. Gratulujeme!
Vážený pane řediteli, 

 

velice ráda bych vyjádřila své nadšení z práce vašich lektorů pečujících o malé letecké modeláře. 

 

Můj syn Matěj Drbal chodí na kroužek leteckých modelářů druhým rokem (loni k Tomášovi Vopálenskému, letos k Petrovi Gottftiedovi), oba roky s velkým nadšením, letos je čtvrteční podvečer nejlepší čas jeho týdne. 

 

Osobně - kromě samotného faktu, že se tam naučí vytvořit si vlastní model, zdokonalí si manuální zručnost a své technické povědomí - velice oceňuji kolektiv, který se kolem letecké modelařiny vytváří. V dnešní době, kdy ve školství převažují pedagogičtí pracovníci ženského pohlaví, je velká vzácnost ryze mužská skupina, kde se menší s nadšením učí od svých starších stejně nadšených vzorů. Parta lidí, kterým koníček vydržel od dětských let do zralého věku a kteří s láskou předávají své znalosti a dovednosti dál, je naprosto k nezaplacení. 

 

A co víc - setkávání takto úzce zaměřených lidí může probíhat a probíhá i mimo všední dny (a dostane tak děti od domácích pohovek na vzduch a mezi lidi a připraví prima den pro celou rodinu). Už jsme měli tu příležitost účastnit se panem Navrátilem organizovaného tréninkového létání s Vosou, Vosa Cup organizované LMK Hobbycentrum 4, Cyklo-modelářského tábora ve Skryjích (Matěj sám) a především Dětského modelářského dnu 2017 v Sobínce, který jsme si celá rodina náramně užili (včetně naší 13 leté pubertální dcery, kterou už jen tak nic neohromí, ale kreace, které předváděli na tomto dni zúčastnění, ocenila i ona, já osobně byla ohromena velikostí a dokonalostí předváděných strojů). 

 

Opravdu moc děkuji všem organizátorům a lektorům za osobní a velice vstřícný přístup k dětem i nám rodičům (neboť jakožto naprostí amatéři nemůžeme s leteckou modelařinou synovi pomoci, jsme v tomto zcela odkázáni na jejich rady a doporučení). Konkrétně panu Navrátilovi, který zachránil Matýskovi den (když na Vosa Cup hned při prvním letu Matěj úplně rozbil svůj model, pan Navrátil mu ochotně zapůjčil vlastní, aby se Matěj mohl soutěže účastnit a nemuseli jsme s brekem hned domů). 

 

V naší zemi je zvykem v případě drobných stížností ztropit velký povyk, ale když je něco v pořádku, většinou je ticho po pěšině. Tak bych ráda narušila tento stereotyp. Vyřiďte prosím naše díky všem pánům, kteří u Vás v Hobby centru leteckou modelařinu podporují.