Virtuální univerzita 3. věku

 Vedoucí projektu VU3V v Hobby centru 4:  
PhDr. Alena Svobodová
, tel: 241 731 510 linka 32773 241 240 
e-mail: svobodova@hobbycentrum4.cz

Moderní alternativní způsob výuky pomocí videopřednášek
na projekčním plátně v učebnách konzultačních center.

Následné vědomostní testy probíhají formou průběžných diskuzí účastníků s asistencí
příslušného vzdělávacího lektora a zpracování odpovědí na počítačích.
Výsledky jsou zpětně konzultovány.
Závěrečné testy probíhají samostatně pouze s lektorem.

Přednášky jsou didakticky přizpůsobené potřebám a možnostem seniorů,
vzdělávací kurz i první test v rámci každé přednášky probíhají s asistencí
konzultačního centra.
 
 
Pro LS 2018/2019 VU3V byla vybrána témata:

• Dějiny oděvní kultury III
• Gian Lorenzo Bernini
 
 
ZAHÁJENÍ: 4.2.2019  UKONČENÍ: 28.4.2019


 
FOTOGRAFIE z předávání pamětních listů 2018

Realizované přednášky:
 
• Astronomie - LS 14/15
• Čínská medicína v naší zahrádce - LS 14/15
• Etika jako východisko z krize společnosti
• Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
• Genealogie - Hledáme své předky
• Lidské zdraví
• Potraviny a spotřebitel
• Evropské kulturní hodnoty
• Cestování - co jste možná nevěděli
• Umění rané renesance v Itálii
• Barokní architektura v Čechách
• České dějiny a jejich souvislosti
• Dějiny oděvní kultury
• Život a dílo Michelangela Buonarroti
•  Dějiny oděvní kultury II
•  České dějiny a jejich souvislosti II
  

Cena semestru: 200 - 300 Kč *ceny dle přehledu jednotlivých kurzů

DÉLKA SEMESTRU: 2,5 - 3 měsíce * 6 PŘEDNÁŠKOVÝCH BLOKŮ

Výuka je dvakrát měsíčně zpracována do 1,5 hod. bloků, které obsahují přednášku i tématický test.
Po úspěšném absolvování 6 semestrů jsou studující senioři vyzváni ke slavnostní promoci v aule
České zemědělské univerzity, při které obdrží "Osvědčení o absolvování univerzity 3. věku".

Kompletní Přehled "Virtuálních kurzů a přednášek"


 

PODMÍNKY PŘIJETÍ SENIORA KE STUDIU

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce
* invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška
* zaplacený studijní poplatek

Více informací o projektu VU3V (*portál e-senior.czu.cz)